Kaspar Oppen Samuelsen
Hvad gør vi, når vi lander?
20.02.2015 – 28.03.2015
Info ()

Det er med stor glæde, at LARMgalleri præsenterer Kaspar Oppen Samuelsen i soloudstillingen Hvad gør vi, når vi lander?.

Gennem de sidste par år har Kaspar Oppen Samuelsen været interesseret i den bemalede papircollage, med et særligt blik for det forholdsvise abstrakte rum kombineret med papirlagenes materialitet og farvens transparens. Han har været optaget af hierakiet mellem figur og rum, de horisontale og vertikale linjer papirarkene skaber ved sammensætning, og måden figurerne i deres forskellige udklædninger kommenterer på dette.

Mange af figurerne i Kaspar Oppen Samuelsens billeder er hentet fra tidligere værker, alene med dét formål at undersøge hvad der kan ske, når konteksten for deres sammenhæng ændres. Udstillingens titel; Hvad gør vi, når vi lander? kan læses som en metafor for forventningen til det nye og endnu uopdagede, velvidende om at luften på et tidspunkt går af ballonen.

Kaspar Oppen Samuelsen (født 1977) bor og arbejder i København. Han har studeret på Goldsmiths College i London 2000-03 og Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2008-11. Oppen Samuelsen har oplevet en markant interesse fra både ind- og udland og har således udstillet bl.a. i Treignac Projet, Treignac (FR), Nakagawa Gallery, Tokyo (JP), Neue Berliner Räume, Berlin (DE), Charlotte Fogh, Aarhus, Vejen Kunstmuseum, Vejen og Traneudstillingen i København. Gennem det seneste års tid har Oppen Samuelsen arbejdet med flere større udsmykningsopgaver i Danmark bl.a. til Nye Vestre Landsret i Viborg og VIA University College i Aarhus.

LARMgalleri is very pleased to present a solo exhibition by Kaspar Oppen Samuelsen What do we do, when we land?

Over the past few years, Kaspar Oppen Samuelsen has been interested in the painted paper collage, with a special eye for the relatively abstract spaces combined with the materiality of the paper and the transparency of the colours. He has been preoccupied with the hierarchy between figure and space, the horizontal and vertical lines the paper composition creates and the way the characters in their various costumes comment on this.

Many of the characters in Kaspar Oppen Samuelsen’s pictures are taken from earlier works to investigate what can happen when the context of their relationship changes. The exhibition title; What do we do, when we land? can be read as a metaphor for the expectation of the new and undiscovered, knowing that sooner or later the balloon will deflate.

Kaspar Oppen Samuelsen (born 1977) lives and works in Copenhagen. He studied at Goldsmiths College in London 2000-03 and the Royal Danish Academy of Fine Arts in 2008-11. Oppen Samuelsen has seen a significant interest from both home and abroad and exhibited at Treignac Projet, Treignac (FR), Nakagawa Gallery, Tokyo (JP), Neue Berliner Räume, Berlin (DE), Charlotte Fogh, Aarhus, Vejen Kunstmuseum and Traneudstillingen in Copenhagen. Over the past year, Oppen Samuelsen has worked with several public commisions in Denmark including The New High Court in Viborg and VIA University College in Aarhus.